Dzieci z grupy ,,Kaczek” rozmawiały o zwierzętach i ich przygotowaniach do zimy. Poznały sposoby pomagania zwierzętom w zimie. Rozpoznawały odgłosy zwierząt. Wyliczały nazwy zwierząt, które zasypiają na zimę. Tworzyły zbiory elementów o takich samych cechach.