Dzieci z grupy ,,Sowy” realizowały temat ,,Zwierzęta małe i duże”, dzięki czemu przedszkolaki zapoznały się z różnorodnością świata zwierząt, ich cechami charakterystycznymi oraz miejscami, w których żyją. Ponadto realizacja tematu została wzbogacona o wyjątkową wizytę Pani ze schroniska, co dostarczyło przedszkolakom dodatkowej wiedzy na temat zwierząt.