Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Linki do pobrania.

Informator dla Rodziców.

Instrukcja pobrania.

Instrukcja dla Rodziców.

Instrukcja elektroniczna potwierdzenia woli.

Instrukcja w zakresie składania dokumentów.

Oświadczenie nr 1.

Oświadczenie nr 2.

Oświadczenie 3.

Potwierdzenie woli.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji do przedszkola.