Już od września rozpoczęły się zajęcia z rytmiki. Dzieci z grupy Rybek bardzo chętnie w niej
uczestniczą: uczą się nowych piosenek i tańców, reagują na zmiany w muzyce ruchem,
naśladują różne odgłosy, poznają instrumenty i uczą się na nich grać.