9 marca w grupie „Sowy” odbyły się zajęcie otwarte. Dzieci podczas zajęć oglądały film na tablicy multimedialnej dotyczący pierwszych zwiastunów wiosny, odpowiadały bardzo chętnie na pytania dotyczące filmu. „Sówki” wykazały się dużą wiedzą na temat zbliżającej się pory roku. Zajęcia uatrakcyjniła zabawa ruchowa z fruwającym piórkiem. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną wg instrukcji – „Przebiśnieg”. Rodzicom bardzo dziękujemy za liczne przybycie na zajęcia.