Dnia 17 kwietnia dzieci z grupy „Kaczki” miały okazję do praktycznego nauczania zasad bezpieczeństwa drogowego. Wybraliśmy się na pobliskie skrzyżowanie, aby bezpośrednio obserwować ruch drogowy i utrwalać kluczowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia, jak funkcjonuje ruch uliczny, co pomogło im lepiej zrozumieć, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Podczas wyjścia dzieci ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię na pasach, a także bezpieczne zachowanie się w pobliżu drogi. Była to doskonała okazja, aby nauczyć się rozpoznawania sygnałów świetlnych i znaków drogowych oraz zrozumienia ich znaczenia dla pieszych.