W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dzieci z grupy „Sarenki” tym razem wybrały się na pocztę. Celem wycieczki było wysłanie samodzielnie przygotowanych dzień wcześniej kartek świątecznych dla dzieci z grupy „Obłoczki” z Przedszkola nr 28 z Poznania. Przy okazji pobytu w urzędzie pocztowym, dzieci zobaczyły jak wygląda praca na poczcie z drugiej strony okienka. Przedszkolaki dowiedziały się również jaka jest droga listu, paczki i innych przesyłek. Dzieci poznały znaczenie takich wyrazów, jak: list, paczka, adresat, nadawca. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.