Dzieci z grupy ,,Kaczki”rozmawiały o zmianach zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku. Nazywały pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta (krokus, bocian, żaba), rozpoznawały odgłosy owadów, ptaków, zwierząt odtwarzanych z taśmy – magnetofonowej i naśladowały je własnym głosem. Na koniec zajęć wykonały prace plastyczną

– Panią Wiosnę 🙂 .