Dzieci z grupy „Sówki” poznają wiosenne kwiaty.

„Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:

są tam stokrotki białe i dzwonki pachnące,

i dużo innych kwiatów.”