Poznaliśmy przysłowie „W marcu jak w garncu”. Dowiedzieliśmy się, co
ono oznacza podczas zabawy „Wielki garnek pogody”