My również w takim uczestniczyliśmy. Na czas zabawy dziewczynki
zamieniły się w księżniczki, wróżki, motylki, a chłopcy w rycerzy,
policjantów, supermenów. Zabawy było co nie miara.