1 wrześnie 2022 r. wszystkie przedszkolaki Przedszkola nr 90 im. Jana Brzechwy uroczyście
rozpoczęły nowy rok szkolny. Wspólnie odśpiewały hymn Polski, złożyły obietnicę, że
chętnie i z uśmiechem będą zgodnie się uczyć i bawić, słuchać uważnie a zasad przestrzegać.