Dzieci z grupy „Sowy” zapoznają się ze sztuką ludową, co stanowi wspaniałą okazję do odkrywania dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych rzemiosł oraz historii, które za nimi stoją. Sztuka ludowa obejmuje różnorodne dziedziny, takie jak malarstwo, rzeźba, tekstylia i wiele innych, charakteryzując się wykorzystaniem lokalnych materiałów, tradycyjnych technik oraz tematów odzwierciedlających kulturę, wierzenia i problemy społeczne danej wspólnoty.