W tym dniu rozwijaliśmy naszą aktywność i wyobraźnie twórczą poprzez różnorodne wykorzystanie dyń w działalności plastyczno-technicznej, ruchowej i zdrowotnej :).