W dniu 19 kwietnia 2023 roku dzieci z grupy „Sarenki” wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielką Straży Miejskiej w Poznaniu.

 Przewodnim tematem w ramach wychowania ekologicznego przedszkolaków była ochrona naszego środowiska oraz wyjaśnienie dlaczego należy segregować odpady, co to jest recykling i jakie z niego płyną korzyści dla nas i naszego otoczenia.