21 kwietnia 2023 roku dzieci z grupy „Sarenki” wzięły udział w akcji sprzątania świata, poprzedzającej „Dzień Ziemi”. Dzieci  zaopatrzone w rękawiczki i worki na śmieci sprzątały najbliższe otoczenie naszego przedszkola.  Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie, jak również zainteresowanie dzieci koniecznością dbania o najbliższe otoczenie.

Udział w tej akcji świadczy o dużej wrażliwości naszych „Małych Ekologów”, odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy oraz o potrzebie życia w zgodzie z przyrodą.