Pan Roman, nasz przedszkolny ogrodnik opowiedział przedszkolakom o pracach jakie należy wykonać wczesną jesienią w ogrodzie. Dzięki panu dzieci miały możliwość poznania czym tak naprawdę zajmuje się ogrodnik, co jest potrzebne roślinom do właściwego rozwoju. Ponadto pan ogrodnik zapoznał nas z podstawowymi narzędziami, jakie są niezbędne do prac w ogrodzie. Ciekawość dzieci odnośnie zawodu ogrodnika była ogromna, o czym świadczyły liczne pytania dzieci skierowane do pana Romana.