Podczas omawiania tematu „Jaki śmieszny samochód” rozpoznawaliśmy
różne samochody oraz dźwięki jakie wydają. Projektowaliśmy samochody
naszych marzeń.