Dzieci z grupy ,,Myszki” podczas zajęć RUCH TO ZDROWIE doskonaliły sprawność ruchową, uczyły się współzawodnictwa

i umiejętności przegrywania w różnych działaniach.