Szanowni Państwo!

W dniach od 07 do 11 marca 2022r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, chcąc pozostawić dziecko na kolejny rok szkolny muszą wypełnić, podpisać i złożyć w swoje grupie

DEKLARACJĘ POTWIERDZENIA WOLI KONTYNUOWANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Druk Deklaracji dostępny jest od 7 marca

– w grupach u nauczycielek

– na stronie internetowej naszego przedszkola