SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie trwała

od 16 – 30 marca 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 dotyczy dzieci z roczników 2015-2018.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

Możecie Państwo to uczynić poprzez:

  1. Przesłanie dokumentów na adres mailowy

    rekrutacja@przedszkole90.pl (w tytule prosimy wpisać Rekrutacja 2021/2022)

  2. Wykorzystanie elektronicznego systemu Nabór 2021ze strony https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
    Instrukcja znajduje się poniżej

  3. Złożenie dokumentów bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

 Druki wniosku oraz oświadczeń znajdują się poniżej.

Harmonogram naboru:

Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 –  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych ( lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

 Od dnia 16 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2021 r. – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

– wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Dnia 26 kwietnia 2021 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujące wolnymi miejscami.

UWAGA!

DZWI OTWARTE NIE ODBĘDĄ SIĘ. WSZELKIE INFORMACJĘ ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WNĘTRZA PRZEDSZKOLA: Nasze wnętrze

ORAZ GALERII ZDJĘĆ: Galeria zdjęć