Informujemy, że Prezydent Miasta Poznania zarządzeniem nr 475/2022/P z dniem 1 lipca 2022 r. powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu panu Tomaszowi Woźniakowi na czas od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Mottem kadencji nowego dyrektora będą słowa patrona placówki prezydenta Jarogniewa Drwęskiego: „Tracić siebie dla drugich, to odnajdywać samego siebie”. Pan Tomasz Woźniak to:

– nauczyciel dyplomowany i trener z blisko 20-letnim stażem w oświacie;

– laureat nagrody „Wspaniały Miasta Poznania” nadanej przez Radę Miasta Poznania;

– nauczyciel uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;

– laureat nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dziennika Głos Wielkopolski „Trener Roku w Wielkopolsce”;

– laureat nagrody Ministerstwa Sportu i Turystyki „Animator Sportu Roku w Polsce”;

– laureat nagrody Prezydenta Miasta Poznania za „wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej”.

Ponadto nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i posiada uprawnienia do nauczania: historii, WOS, informatyki i wychowania fizycznego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych organizacja i zarządzanie oświatą – „Menedżer w oświacie” z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem oraz posiada certyfikat „Menedżera oświaty”. Kadencja nowego dyrektora wygasa 31 sierpnia 2026 r.