„Sowy” z Panem Romkiem- ogrodnikiem upiększają ogródek przedszkolny wcześniej zasianymi przez dzieci kwiatkami.