Podczas realizacji tematu kompleksowego „Poznań to moje miasto” dzieci z grupy „Sarenki” wykonały pracę plastyczną pt. „Ratusz”. Samodzielnie wycięły kontur ratusza, a następnie ozdobiły go wzorkami wg własnych pomysłów.

Tak wykonane prace stały się ozdobą Sali.