Grupa ,,Sowy” poznaje stroje ludowe.

Dzieci uczą się szacunku do różnorodności kulturowej i znaczenia tradycji, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie.