W ramach realizacji cyklu „Poznajemy różne zawody” poznajemy charakter i znaczenie różnych profesji. Oglądanie ilustracji, zdjęć, filmów, rozmowy na ten temat w znaczny sposób pogłębiają naszą wiedzę oraz podnoszą świadomość na temat otaczającej nas rzeczywistości.