Przemaszerowaliśmy pochodem trzymając w rękach wiosenne symbole. W ten sposób wyraziliśmy swoją radość z przyjścia nowej pory roku 😊