Nasza grupa realizuje w tym roku pracę metodą projektu, uczestniczymy w dwóch projektach : Technikoludek i Zabawa sztuką.

Każdego dnia pracujemy też metodą planu Daltona. Uczymy się samodzielności, odpowiedzialności i planowania. Pomagają nam w tym nasze tablice ,które przypominają nam o naszych obowiązkach .