11 grudnia 2023 roku grupa „Sarenki” uczestniczyła w „Olimpiadzie Mikołajkowej” w SP 10 w Poznaniu. Zabawa była super. Fajne konkurencje, zabawa fair play, dyplom i medale, pamiątkowe zdjęcia ze Świętym Mikołajem.