Dzieci poznały budowę wulkanu, dowiedziały się o występowaniu wulkanów na ziemi, a także o ich niszczycielskiej i życiodajne sile. Jednak najciekawszą częścią zajęć był eksperyment, w którym dzieci mogły zaobserwować wybuch sodowego wulkanu.