Grupy „Sowy”, „Rybki” i „Sarenki” wzięły udział w zorganizowanej po raz 11 w kraju, a po raz drugi w naszej placówce akcji – Narodowe Czytanie. Jest to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Grupy uczestniczące w tym wydarzeniu otrzymały dyplomy, a pani Marysia na zakończenie gromkie oklaski.