Dzieci z grupy ,,Kaczki” poznały mieszkańców zagrody wiejskiej, poznały odgłosy wydawane przez zwierzęta wiejskie oraz wykonały pracę plastyczną według instrukcji nauczyciela 🙂 .