Celem naszej wyprawy była obserwacja ruchu ulicznego, znaków drogowych, rowerzystów, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię z sygnalizacją świetlną oraz w oznakowanych miejscach bez sygnalizacji.

Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!