„Marzanny” – samodzielnie wykonane przez nas podczas pracy w grupach. Ta forma aktywności dostarcza bodźców aktywizujących i sprzyja uspołecznieniu uczestników grupy.