Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Kodowanie  to nic innego jak ciekawe zajęcia, to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów  w kreatywny sposób. Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji.