W grupie „Sarenki” podczas zajęć wykorzystujemy matę edukacyjną, która służy nam do kodowania. Podczas zajęć z kodowania dzieci kształtują umiejętność kodowania, doskonalą zdolność rozpoznawania cyfr i liter oraz posługiwania się pojęciami: koloru, kształtu, wielkości i grubości. Rozwijają przy tym spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, umiejętność dedukcji, wnioskowania, segregowania i klasyfikowania.

 Tym razem w wyniku kodowania powstał MOTYL.