Dzieci z grupy „Sarenki” uczestniczyły w zajęciach pt. „Kodowanie na dywanie”.

Dzieci kodowały i programowały, a jednocześnie było to ich fantastyczną zabawą.

Głównym celem zajęć było rozwijanie u przedszkolaków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie, jak również stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat.

Tym razem współpracując dzieci rozkodowały obrazek przedstawiający „Godło Polski”.