W ostatnim dniu projektu wykonaliśmy prace plastyczne pt. „Karmnik”. Podczas tych zajęć doskonaliliśmy umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi. Rozwijaliśmy pomysłowość, a przede wszystkim wiarę we własne siły. A co najważniejsze kształtowaliśmy umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.