Prace plastyczne to efekt naszej zdobytej wcześniej wiedzy. Wiemy już jak długie języki mają kameleony , dlaczego zmieniają kolor i jak to możliwe, że każde oko moze patrzeć w innym kierunku.

To także chwila skupienia podczas ćwiczenia grafomotorycznego,by odrysować starannie kontur zwierzęcia. A potem trochę sensoryki – pianka do golenia z farbą dotykana przez folię:)