Dnia 04.10.2022r. zostały zorganizowane zajęcia o tolerancji. Promujemy w ten sposób szacunek i akceptację wśród przedszkolaków. W grupie zostały przeprowadzone zajęcia, podczas których dzieci uczyły się prawidłowych postaw społecznych, akceptowania odmienności innych ludzi, poszanowania cudzej godności oraz uczuć. Przedszkolaki obejrzały na tablicy interaktywnej film o prawach dzieci oraz o tolerancji, następnie wskazywały różnice między dziećmi przedstawionymi na ilustracji. Głównym celem tego dnia było uświadamianie o niebezpieczeństwie związanego z konsekwencjami dyskryminacji. Ten czas może być też okazją do głębszej refleksji na temat nietolerancyjnych zachowań w wielu aspektach.