W trakcie realizacji tematu kompleksowego „Śladami jesieni” dzieci z grupy „Sarenki” wykonały pracę plastyczną – ,,Jesienne drzewo”. Przedszkolaki wykorzystały do swych prac rolki od papieru, farby i swoją wyobraźnię. I w ten oto sposób powstały piękne kolorowe prace.