Obchodzac Śwìęto Pszczoły dowiedzieliśmy się, jaką pełni rolę latając po świecie:) Wykonaliśmy również pracę plastyczną – ul z małymi pszczolkami .