Drewniane łyżki są bardzo przydatne w kuchni podczas codziennego przygotowywania potraw. W ramach tematyki związanej z „Krawcową”  dzieci wykonały z nich prześliczne kukiełki. Sprawiło to dzieciom wiele radości. Zajęcia plastyczne pobudziły do działań, rozwinęły umiejętności twórczego myślenia. Była to świetna i kreatywna zabawa.