Zwierzęta małe i duże

Dzieci z grupy ,,Sowy” realizowały temat ,,Zwierzęta małe i duże”, dzięki czemu przedszkolaki zapoznały się z różnorodnością świata zwierząt, ich cechami charakterystycznymi oraz miejscami, w […]

Nasza planeta

Dzieci z grupy ,,Sowy” i zajęcia na temat naszej planety, to doskonała okazja do wprowadzenia dzieci w świat nauki o środowisku i znaczenia ochrony naszej […]