Przez okna tramwaju dzieci mogły zobaczyć najważniejsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta. Przemiły pan konduktor zapoznał pasażerów z zasadami bezpiecznego podróżowania tramwajem, bardzo interesująco opowiadał o Poznaniu, śpiewał z dziećmi piosenki i opowiadał legendy. Dzieci dowiedziały się też wiele na temat samego tramwaju. Pan konduktor zaprezentował działanie nastawiacza, urządzenia do ręcznego przestawiania zwrotnic. Każdy mógł go dotknąć i sprawdzić jaki jest ciężki. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, dzieci wróciły uśmiechnięte i spragnione dalszych podróży.