Kącik wędrującej książki

Inspirację do stworzenia „Kącika wędrującej książki” zaczerpnęliśmy z oryginalnej akcji Bookcrossing (inaczej uwalnianie książek, krążenie książek), której założeniem jest idea nieodpłatnego przekazywania książek, najczęściej poprzez […]

Plan dnia

6.00 – 8.00 swobodne zabawy dzieci praca indywidualna lub w małych grupach realizacja planu Daltona 8.00 – 8.30 zabawy z inicjatywy dzieci zabawy ruchowe, ćwiczenia […]