Dzieci z grupy ,,Myszki” uczestniczyły w warsztatach pt., ,,Nasz ambulans smoczy uczy pierwszej pomocy”. Uczyły się udzielać pierwszą pomoc, oraz poznały sposoby zachowania w sytuacji zagrożenia życia, również w przypadku nieobecności osób dorosłych.