W dniu 25 października 2022 r. w grupie „Sowy” odbyły się otwarte zajęcia z udziałem Rodziców.
Było to niezapomniane przeżycie. Mamy nadzieję na dalszą kontynuację tego rodzaju zajęć i owocną współpracę z rodzicami.