Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 w piątek 16 kwietnia br. o godz. 12.00                        zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego pisemnie potwierdzają wole zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w sposób następujący:

– Ci państwo, którzy elektronicznie wypełnili podanie system Nabór, będą mogli potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola korzystając z systemu elektronicznego( instrukcja znajduje się na stronie internetowej przedszkola).

– pozostali państwo powinni skorzystać z druku Potwierdzenia Woli zapisu dziecka ( druk znajduje się na stronie internetowej przedszkola) wypełnić i wysłać skanem na adres mailowy  rekrutacja@przedszkole90.pl lub dostarczyć do sekretariatu szkoły

Potwierdzenie woli zapisu dziecka należy dostarczyć w dniach od 16- 21 kwietnia br.

26 kwietnia o godz. 12 zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych