INNOWACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „TABLIT”

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „Tablit” jest zbudowany na treściach przyrodniczych realizowanych poprzez dziewięć czterotygodniowych    projektów    edukacyjnych:
• Gospodarstwo,
• Drzewo,
• Ziemia,
• Kosmos,
• Człowiek,
• Laboratorium,
• Powietrze,
• Roślina,
• Woda.

tablit_01
W programie „Tablit” dużą wagę przywiązuje się do budowania bogatego i stymulującego poznawczo środowiska uczenia się przedszkolaków, dlatego do głównych celów programu wychowania przedszkolnego „Tablit” należy:
• umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;

tablit_02
• wspieranie naturalnego zaciekawienia dzieci światem przyrody;

tablit_03
• wspieranie umiejętności stawiania pytań;
• wyzwalanie samodzielności badawczej;
• budowanie warsztatu badawczego;
• stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
• tworzenie warunków  do samodzielnego radzenia sobie z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku rozwiązywania zadania;
• budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji;

tablit_04
• uczenie się słów i zwrotów w języka angielskim za pośrednictwem materiałów multimedialnych (banków słów angielskich i gier edukacyjnych w języka angielskim) związanych tematycznie z zagadnieniami realizowanymi w ramach programu. Przyczynia się to do wiązania nowego języka ze zdarzeniami, w których uczestniczą dzieci i pozbawia go nienaturalności i obcości.

Moduł językowy w programie Tablit
Moduł języka angielskiego, dzięki któremu od najmłodszych lat dziecko może wzrastać w otoczeniu lingua franca – je?zyka będącego środkiem komunikacji ludzi na całym świecie. Bawiąc się? słownikami i grami, dziecko poznaje nie tylko słownictwo związane z tematami projektów, ale także rozwija umiejętność rozpoznawania dźwięków i znaczeń oraz kształtuje gotowość do używania języka.

tablit_05

Metoda QtA w programie Tablit
QtA stawia na kształtowanie myślenia analitycznego, czyli takiego, które wyzwala potrzebę wolnego myślenia, odważnego wysuwania tez, doświadczania, kreatywności, rozwiązywania problemów.
Dzieci muszą poczuć, że ktoś ich słucha (nauczyciel, rówieśnicy), ponieważ to, co właśnie powiedzieli, jest istotne. Dobrze prowadzona dyskusja oparta na metodzie QtA buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i sprawstwa. Daje dziecku informacje zwrotne nie tylko o tym, że dużo wie, ale, że do wielu wniosków potrafi dojść samodzielnie i ma wpływ na otoczenie.

tablit_06